logo

Pravidlá ONLINE PORADNE

1. Typ poradenstva

Tieto pravidlá upravujú práva a povinnosti v rámci poskytovania online poradenstva na web stránke genovital.sk. Online poradenstvo vzniklo s cieľom poskytnúť doplňujúce informácie k poskytovaným službám a tovarovým položkám.
 
Prevádzkovateľom Online poradne je spoločnosť Genovital s.r.o., so sídlom
Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 47354135, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov Vložka číslo:28646/P

2. Online poradňa

Online poradňa nie je reklamou, slúži len ako zdroj informácií. Nenahrádza konzultáciu s lekárom alebo lekárnikom, nenahrádza lekársku starostlivosť.
 
Žiadateľ vyplní v Online poradni online dotazník, v ktorom uvedie svoj e-mail a definuje svoju otázku. Text nesmie obsahovať vulgarizmy. Otázky, ktoré sa tematicky netýkajú charakteru Online poradne, alebo pripomienky bez konkrétnej otázky nebudú zodpovedané a budú vymazané.
 
Odpovede vychádzajú len z informácií, ktoré žiadateľ uvedie a sú zasielané na e-mail uvedený v dotazníku. Otázky a pripomienky nie sú s ohľadom na charakter internetových stránok považované za dôverné a prevádzkovateľ má právo ich publikovať v Online poradni a nakladať s nimi podľa svojho uváženia. Otázka je spoločne s odpoveďou zverejnená v neupravenom znení, preto prevádzkovateľ žiada, aby v otázkach boli poskytnuté len také informácie, ktoré môžu byť verejné. E-mailová adresa nebude zverejnená. Rovnako nebude uverejnené meno a priezvisko žiadateľa, pokiaľ ich poskytne.
Prevádzkovateľ upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví žiadateľa, alebo tretích osôb vyplývajúcich z využitia Online poradne.

3. Spracúvanie osobných údajov, ktoré nám budú poskytnuté

Pri vyplňovaní online dotazníka je žiadateľ požiadaný o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb Online poradne.
 
Spracovávajú sa kontaktné údaje, ktoré žiadateľ poskytne v online dotazníku (e-mailová adresa). Súhlas je poskytovaný dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať na adrese: info@genovital.sk Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Pre iné účely ako je vyššie uvedené nebudú osobné údaje spracované.
 
Súhlas sa udeľuje elektronickým odoslaním online dotazníku. Prevádzkovateľ a z jeho poverenia prípadne aj spracovatelia uvedení na webových stránkach genovital.sk na základe tohto súhlasu spracovávajú všetky osobné údaje uvedené v online dotazníku v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4.  Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú platné dňom ich vydania a účinné odo dňa 1.6.2020 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel. Zmena pravidiel sa oznamuje na webových stránkach genovital.sk. 
Odoslaním otázky žiadateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami, že im porozumel a bude sa nimi riadiť.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.